De therapie | Aanbod | Volwassenen

  Psychotherapie voor volwassenen

Volwassenen met allerhande psychische en emotionele problemen (vaak in combinatie met lichamelijke klachten) kunnen terecht voor zowel individuele gesprekken als voor relatie- en gezinsgesprekken.

* Individuele therapie

Ook in individuele gesprekken worden de ervaren problemen steeds gezien in relatie tot de context. Via gerichte vraagstelling over het gezin, de familie, het gezin van herkomst,... wordt verandering nagestreefd in het hele systeem (of in het kijken naar dit systeem) waartoe de cliënt behoort.

* Relatie- en gezinstherapie

In het geval van relatiebegeleiding of gezinsgesprekken worden alle leden van het systeem actief mee betrokken in de gezamenlijke zoektocht naar de oorsprong van de probleemsituatie en de verandering/ oplossing voor het probleem.

* Problematieken voor aanmelding

Veel voorkomende problematieken in de aanmelding voor psychotherapie bij volwassenen zijn:
  • Relatieproblemen
  • Verslavingsproblematiek; alcohol, medicatie, ...
  • Depressie
  • Burnout
  • Incest
  • Mishandeling
  • Post traumatische stress; na ongeval of trauma
  • Verdriet en rouwverwerking; ernstige ziekte, overlijden,..
In geval van doorverwijzing door de huisarts, sociale dienst ziekenhuis, ... kan op vraag en met toestemming van de cliënt een (tussentijds) verslag van de therapeutische begeleiding worden bezorgd.

Kostprijs:
  • 60 euro voor een individuele consultatie van een uur
  • 90 euro voor relatie- en gezinstherapie (een uur tot 1,5 u)