Interessante links

RONDPUNT: Rondpunt ijvert voor een goede opvang van alle verkeersslachtoffers in Vlaanderen. Op 17 januari 2011 werd Rondpunt als vzw opgericht. Deze nieuwe vzw ontstond uit een fusie van de vroegere vzw ZEBRA voor jonge verkeersslachtoffers en het expertisecentrum van de Vlaamse Overheid ‘Rondpunt’.

Opleidingscentrum Autisme: het vormingsaanbod richt zich op autisme in het bijzonder en speciale onderwijszorg in het algemeen: cursussen op maat, workshops, lezingen, theoretische en praktische opleidingen, consultaties, begeleiding en advies, Master in Education Special Educational Needs, uitgebreide expertise, samenwerking met erkende Vlaamse hogescholen (o.a. Plantijnhogeschool te Antwerpen, Arteveldehogeschool te Gent en de Provinciale Hogeschool Limburg).

Christelijke Mutualiteit: Met haar 4,5 miljoen leden is CM het grootste ziekenfonds van het land. Haar werking is gebaseerd op waarden zoals solidariteit, respect voor de persoon en aandacht voor anderen, in het bijzonder voor de meest kwetsbaren.

Voor leden van de Christelijke Mutualiteit is een samenwerkingsakkoord afgesloten voor gedeeltelijke terugbetaling van psychotherapie voor kinderen en jongeren.

Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeeminterventie: het BVGRS heeft als doelstelling:

  • Het bevorderen van de competentie en de kwaliteit in de praktijk, het onderzoek en het onderwijs en vorming in de relatie- en gezinstherapie en systeeminterventie.
    Het bevorderen van de professionele identiteit van relatie- en gezinstherapeuten en systeemtherapeuten.
    Het bevorderen van contacten onder de leden en met externen o.a. onder vorm van studiedagen en uitwisselingen allerhande.
    Het bevorderen van publicaties en de productie van wetenschappelijk materiaal op dit gebied.
    Het aanwenden van al de middelen die zij nuttig acht om te kunnen verzekeren dat de leden die aan de vastgestelde voorwaarden beantwoorden, zoals uitgestippeld in het RIO, door de vereniging erkend zijn om de functie van systeempsychotherapeut en/of systeemintervenant te kunnen uitoefenen.

Liberale Mutualiteitde Liberale Mutualiteit biedt heel wat extra tussenkomsten en diensten gebruik maken. Zowel voor kinderen, gezinnen en ouderen is het pakket uitgebreid. Uitgebreide info vindt u op de website.

Opleiding en bijscholing Systeem- en gezinstherapie: Centrum voor de Studie van het Gezin.

Mevr. Maryse Engel
Plotersgracht 21
9000 Gent
tel.09/223 64 90

Leren over Leven: Leerschool voor Contextuele hulpverleningopleiding en bijscholing voor professionele hulpverleners.

De beste Psychotherapie sites op Start.be: verzameling links in verband met psychotherapie.

PANTHA RHEI, alles vloeit

Schuiven naar boven