De therapie – verloop

Aanmelding

Aanmeldingen voor therapie gebeuren hoofdzakelijk op twee manieren:

  • Door de cliënt zelf
  • Via een doorverwijzer: partner, huisarts, CLB, …

Afspraken kunnen zowel telefonisch als per e-mail worden gemaakt.

Eerste gesprek(ken): intake

In het eerste gesprek wordt er tijd vrijgemaakt voor de uitgebreide melding en bespreking van het probleem/ de probleemsituatie zoals die wordt ervaren door de cliënt(en).

De systeemtherapeut zal gedurende dit proces de nodige vragen stellen om inzicht te verkrijgen in de complexiteit van de situatie. Tevens wordt besproken welke andere personen uit het gezin/ de familie bij de situatie betrokken zijn en wie er eventueel bij de verdere therapie wordt uitgenodigd.

De therapeutische begeleiding

Tijdens de verdere gesprekken komen de ervaren problemen en bijhorende emotionele beleving van de cliënt(en) aan bod. De systeemtherapeut zoekt vanuit zijn/ haar deskundigheid samen met de cliënt(en) naar de betekenis van de individuele en/of relationele moeilijkheden.

Doorheen het proces wordt de cliënt(en) zich bewust van de betekenis van zijn/haar problemen; wat er als het ware aan ideeën, gevoelens, normen en waarden, ervaringen,..achter zit.

Het probleem(gedrag) wordt zo omschreven dat alle leden van het systeem er zich in kunnen vinden en zo de kans krijgen om te evolueren en nieuwe inzichten te ontwikkelen.

Via het verkrijgen van nieuwe inzichten, het bewust beleven van ‘verborgen of onderdrukte’ gevoelens en ideeën, zal verandering in het gedrag van alle leden van het systeem ontstaan en zullen klachten opgelost geraken.

PANTHA RHEI, alles vloeit

Schuiven naar boven