De therapie – duur en kostprijs

Duur van de therapie

Een consultatie duurt gemiddeld één tot anderhalf uur. In de beginfase van de therapie vinden consultaties wekelijks of om de 14 dagen plaats. Wanneer er na enige tijd verbetering optreedt wordt de frequentie langzaam afgebouwd en is er een langere periode tussen de opeenvolgende afspraken.

De totale duur van de therapie varieert naargelang de aard en de ernst van de klachten. Gemiddeld duurt een begeleiding al snel een half jaar. In andere situaties worden mensen via enkele gesprekken verder geholpen.

Afspraken worden steeds in onderling overleg en op basis van zinvolheid voor cliënt en therapeut gemaakt.

Kostprijs

Voor kinderen en jongeren: 60 euro per consultatie van een uur. Vanaf 1 november 2022 bedraagt de prijs 70 euro.

Voor volwassenen:

  • 60 euro voor een individuele consultatie (1u). Vanaf 1 november 2022 bedraagt de prijs 70 euro.
  • 90 euro voor relatie- en gezinstherapie (1u tot 1,5u). Vanaf 1 november 2022 bedraagt de prijs 100 euro.

Voor kinderen en jongeren voorzien de meeste mutualiteiten een financiële tussenkomst. Elk ziekenfonds heeft hier echter een andere regeling voor uitgewerkt. Voor volwassenen is tot op heden geen of beperkte financiële tussenkomst voorzien.

In bijzondere situaties kan er echter (gedeeltelijke) terugbetaling van psychotherapeutische begeleiding gebeuren; via arbeidsongevallenverzekering, … Een factuur kan hiervoor steeds worden opgemaakt.

PANTHA RHEI, alles vloeit

Schuiven naar boven